Spread the love

Loading

10 สถานที่ท่องเที่ยว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์

1. อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร (ท้าวโสมพะมิตร) อยู่ ถนนกาฬสินธุ์ หน้าที่ทำการไปรษณีย์กาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ เดิมนั้นท้าวโสมพะมิตรรับราชการ ในราชสำนักนครเวียงจันทน์ ภายหลังได้รับพระ มหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ จากพระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (รัชกาลที่ ๑) แห่งกรุง รัตนโกสินทร์ของสยามให้เป็นเจ้าเมืองกาฬสินธุ์คน แรกในฐานะเมืองประเทศราช อนุสาวรีย์พระยาชัย

2. วัดกลาง อยู่ถนนกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ ใกล้กับ อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี

3. หอเจ้าบ้านกาฬสินธุ์ อยู่ถนนกาฬสินธุ์ ตำบล กาฬสินธุ์ เป็นโบราณสถานอันเป็นที่เคารพศรัทธา ของชาวเมืองกาฬสินธุ์ เชื่อกันว่าสร้างขึ้นพร้อมการก่อตั้งเมืองกาฬสินธุ์ตั้งแต่ครั้งเมื่อท้าวโสมพะมิตรได้ อพยพชาวเมืองมาจากนครเวียงจันทน์ เพื่อตั้งเมือง แห่งใหม่คือเมืองกาฬสินธุ์ในปัจจุบัน หอเจ้าบ้านสร้าง ขึ้นเพื่อเป็นที่สถิตของมเหสักข์ (เทวดาผู้ใหญ่) และ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของคนในสมัยนั้น และได้ บ รับการบูรณะพัฒนามาในหลายยุคสมัยจนมีรูปแบบ เป็นศาลาหลังคาทรงจั่วในปัจจุบัน

4. ศาลหลักเมือง อยู่ถนนกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ เป็นอาคารสถาปัตยกรรมไทยทรงจัตุรมุข ภายใน ศาลมีหลักเมืองเก่าแก่ทำด้วยไม้ทาสีทองอายุหลาย ร้อยปี สภาพผุพังเหลือเพียงคีบ และมีซุ้มเตี้ย ๆ สีทองคลุมไว้ ด้านหลังหลักเมืองมีใบเสมาหินทราย โบราณศิลปะสมัยทวารวดี ซึ่งนำมาจากเมืองฟ้า แดดสงยาง มีลวดลายแกะสลักแบบนูนต่ำเรื่องพุทธ ประวัติ ปักอยู่บนฐานบัวก่ออิฐถือปูน

5. วัดศรีบุญเรือง (วัดเหนือ) อยู่ถนนอนรรฆนาค ตำบลกาฬสินธุ์ ใกล้กับวัดกลาง เป็นวัดเก่าแก่ในเขต เทศบาลเมือง ซึ่งมีเสมาจำหลักเมืองฟ้าแดดสงยาง จำนวนหนึ่งเก็บรักษาไว้ โดยปักไว้รอบพระอุโบสถ หลักเสมาจำหลักที่สวยงาม คือ หลักที่จำหลักเป็น รูปเทวดาเหาะอยู่เหนือปราสาททำเป็นซุ้มเรือนแก้ว ศิลปะแบบทวารวดี ซ้อนกันเป็น ๒ ชั้น ด้านล่างสุด มีรูปกษัตริย์ พระมเหสี และพระราชโอรส

6. ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ของดีเมือง กาฬสินธุ์ อยู่ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) ตำบลกาฬสินธุ์ เป็นแหล่งจัดแสดงความเป็นมาของ การก่อตั้งเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมเอกลักษณ์ความ โดดเด่นทางด้านวิถีวัฒนธรรมและผ้าไหมแพรวา แบ่ง การจัดแสดงออกเป็นหลายห้อง เช่น ห้องวิถีชีวิต ชาวผู้ไทย ห้องพิพิธภัณฑ์แพรวาเฉลิมพระเกียรติ ห้องวัฒนธรรมภาพนิทัศน์ ห้องเจ้าเมือง เป็นต้น เปิดให้เข้าชมวันอังคาร-ศุกร์ (ปิดวันจันทร์) เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เสียค่าเข้าชม สอบถามข้อมูล ได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. ๐ ๔๓๘๑ ๑๓๙๔, ๐ ๔๓๘๑ ๕๘๐๖

7. วงเวียนโปงลาง อยู่บริเวณสี่แยกจุดตัดระหว่างถนน กาฬสินธุ์และถนนชัยสุนทร ตำบลกาฬสินธุ์ สร้างขึ้น เป็นที่ระลึกเมื่อครั้งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาทรงดนตรี เพลงลาย เต้ยโขงและลายลมพัดพร้าว ณ วิทยาลัยนาฏศิลป กาฬสินธุ์

8. สวนสาธารณะกุดน้ำกิน อยู่ถนนกมลชัยพัฒนา ตำบลกาฬสินธุ์ บึงน้ำขนาดใหญ่ที่ได้พัฒนามาเป็น สวนสาธารณะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลัง กาย และนันทนาการต่าง ๆ ในบรรยากาศใกล้ชิด ธรรมชาติ

9. ตลาดโรงสี อยู่ถนนถีนานนท์ ตำบลกาฬสินธุ์ เป็น สถานที่ชอปปิงและแหล่งรวมร้านอาหารท้องถิ่น ที่มีความหลากหลาย และยังเป็นพื้นที่แสดงดนตรี งานศิลปะ และการแสดงในโอกาสต่าง ๆ เปิดให้ บริการทุกวัน เวลา ๐๙.๐๐-๒๓.๐๐ น.

10. วัดป่ามัชฌิมวาส อยู่บ้านดงเมือง ตำบลลำพาน สร้าง ขึ้นราวปี พ.ศ. ๒๔๗๔ เป็นวัดป่าสายปฏิบัติกรรมฐาน สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ภายในวัดมีสถานที่สำคัญ หลายจุดให้ได้เที่ยวชมศึกษาข้อธรรม เช่น “หลวงปู่ ขาว” พระพุทธรูปหินอ่อนสีขาว ประดิษฐานอยู่บน แท่นดอกบัว สร้างเป็นสัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้า และยังมี “หลวงปู่ผ้าขาว” สัญลักษณ์แทนหมอชีวก โกมารภัจจ์ หมอประจำพระองค์ของสมเด็จพระสัมมา สัมพุทธเจ้า “ศาลาอัศวินวิจิตร” หรือพิพิธภัณฑ์ศพ เป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงร่างของอาจารย์ใหญ่ที่ใช้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *