Spread the love

Loading

จังหวัดกาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์ เป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์จังหวัด หนึ่งในภาคอีสาน จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดีพบว่า เคยเป็นที่อยู่อาศัยของเผ่า ละว้า ซึ่งมีความเจริญทางด้านอารยธรรมยาวนาน กว่า ๑,๖๐๐ ปี ต่อมาท้าวโสมพะมิตรได้อพยพไพร่พล หลบภัยจากดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงมาตั้งบ้าน เรือนอยู่ริมน้ำปาว เรียกว่า “บ้านแก่งสำโรง” แล้ว ใต้นําเครื่องบรรณาการเข้าถวายต่อพระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ซึ่งภายหลังได้มี พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกฐานะบ้านแก่งสำโรงขึ้น เป็นเมืองและพระราชทานนามว่า “เมืองกาฬสินธุ์ หรือ “เมืองน้าต๋า” พร้อมแต่งตั้งให้ท้าวโสมพะมิตร เป็น “พระยาชัยสุนทร” ครองเมืองกาฬสินธุ์ เมื่อ ราวปี พ.ศ. ๒๓๓๖ กาฬสินธุ์ มีเนื้อที่ ๖,๙๙๖.๗๙๖ ตารางกิโลเมตร

ลักษณะภูมิประเทศตอนบนเป็นภูเขา ตามแนวเทือกเขาภูพาน ตอนกลางเป็นเนินเขาสลับ ป่าโปร่ง แบ่งออกเป็น ๓๘ อำเภอ คือ อำเภอเมือง กาฬสินธุ์ อำเภอสหัสขันธ์ อำเภอสามชัย อำเภอ คำม่วง อำเภอสมเด็จ อำเภอห้วยผึ้ง อำเภอนาคู อำเภอเขาวง อำเภอกุฉินารายณ์ อำเภอนามน อำเภอ ดอนจาน อำเภอร่องคำ อำเภอกมลาไสย อำเภอ ฆ้องชัย อำเภอยางตลาด อำเภอห้วยเม็ก อำเภอ หนองกุงศรี และอำเภอท่าคันโท

การเดินทาง

รถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข ๑ ถนน พหลโยธิน) แล้วแยกขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ) ที่จังหวัดสระบุรี ผ่านจังหวัด นครราชสีมา จนถึงอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ใช้ทางหลวงหมายเลข ๒๓ ผ่านจังหวัดมหาสารคาม ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข ๒๑๓ และทางหลวง หมายเลข ๑๒ จนถึงอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ รวมระยะ ทาง ๕๑๙ กิโลเมตร
รถโดยสารประจำทาง จากกรุงเทพฯ มีรถออก จากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) ถนน กำแพงเพชร ๒ ไปจังหวัดกาฬสินธุ์ทุกวัน สอบถาม ข้อมูลได้ที่
– บริษัท ขนส่ง จํากัด โทร. ๑๔๙๐, ๐ ๒๙๓๖ ๒๘๕๒ ๖๖ สำนักงานกาฬสินธุ์ โทร. ๐ ๔๓๘๑ ๒๕๑๓ www. transport.co.th
– บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด โทร. ๑๖๒๔ www. nca.co.th หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด กาฬสินธุ์ ถนนแก่งสำโรง ตำบลกาฬสินธุ์ โทร. ‹ ๔๓๘๑ ๑๐๗๐
รถไฟ จากสถานีรถไฟกรุงเทพฯ (หัวลำโพง) มีบริการ รถไฟสายกรุงเทพฯ-ขอนแก่น จากนั้นต่อรถโดยสาร ไปจังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะทาง ๗๕ กิโลเมตร สอบถาม ข้อมูลได้ที่ การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. ๑๖๙๐, ๐ ๒๒๒๐ ๔๓๓๔, ๐ ๒๒๒๐ ๔๔๔๔ สถานีรถไฟ ขอนแก่น โทร. ๐ ๔๓๒๒ ๑๑๑๒ www.railway. co.th

การเดินทางภายในจังหวัด

ในอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดกาฬสินธุ์ มีรถสองแถวและรถสามล้อเครื่อง (สกายแลป) ให้บริการบนถนนเส้นหลักรอบเมือง และ มีรถโดยสารประจำทาง รถตู้โดยสาร และรถสองแถว ให้บริการไปยังอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัด สอบถาม ข้อมูลได้ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. ๐ ๔๓๘๑ ๑๐๗o

การเดินทางจากจังหวัดกาฬสินธุ์ไป จังหวัดใกล้เคียง

จากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกาฬสินธุ์ มีรถ โดยสารประจำทางและรถตู้โดยสาร ให้บริการ ไปจังหวัดใกล้เคียง เช่น ขอนแก่น มหาสารคาม มุกดาหาร สกลนคร เป็นต้น สอบถามข้อมูลได้ที่ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. ๐ ๔๓๘๑ ๑๐๗๐

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *