Spread the love

Loading

สถานที่ท่องเที่ยว อำเภอเมืองระนอง

วัดสุวรรณคีรีวิหาร หรือ วัดหน้าเมือง

ถนนชาติเฉลิม ตำบลเขานิเวศน์ เดิมชื่อ วัดสุวรรณคีรีธาราม อยู่ริมคลอง หาดส้มแป้น ตำบลบางริ้น (บริเวณสนามกีฬาจังหวัด ระนองในปัจจุบัน) นับเป็นวัดแรกของจังหวัดระนอง แต่ เนื่องจากเกิดน้ำท่วมกลายเป็นวัดร้าง ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๓๓ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) เสด็จฯ เมืองระนอง โปรดเกล้าฯ ให้ พระยารัตนเศรษฐี (คอซิมก๊อง ณ ระนอง) ผู้ว่า ราชการเมืองระนอง ดำเนินการสร้างวัดขึ้นใหม่แทน วัดเดิมที่ถนนชาติเฉลิม และพระราชทานนามว่า วัด สุวรรณคีรีวิหาร เป็นพระอารามหลวง ภายในวัดมีสิ่ง สำคัญประกอบด้วย พระอุโบสถ มีพระพุทธรูปยืน ทรงเครื่องลวดลายดอกพิกุลงดงามมาก พระพุทธรูป หินอ่อน ๕ องค์ ธรรมาสน์ที่รัชกาลที่ ๕ โปรดเกล้าฯ พระราชทาน และศาลาการเปรียญ ซึ่งพื้นเป็นกระ เบื้องมีลวดลายสวยงามเขียนด้วยมือนอกจากนี้ยังมี เจดีย์สถาปัตยกรรมศิลปะเมียนมาอันถือเป็นจุดเด่น ของวัด สร้างโดยชาวเมียนมาที่อพยพมาอยู่จังหวัด ระนอง มีชื่อเจดีย์ว่า พระเจดีย์ดาร สูง ๑๐ เมตร ยอด ฉัตรเจดีย์ทำด้วยทองเหลืองประดับเพชร กรม ศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน

สุสานเจ้าเมืองระนอง

อยู่เนินเขาระฆังทอง ตำบล บางนอน สร้างในปี พ.ศ. ๒๔๒๖ เป็นสุสาน แบบจีน ฝังศพของพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซูเจียง ณ ระนอง) อดีตเจ้าเมืองระนอง สุสานนี้เป็นที่ดินที่ได้รับ พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) เพื่อเป็นเกียรติประวัติให้แก่ ตระกูล ณ ระนอง ระหว่างทางเข้าถึงตัวสุสานประดับ

ประภาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

อยู่หมู่ที่ ๕ บ้านเขานางหงส์ เทศบาลตำบลปากน้ำ สร้างเพื่อ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่อง ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ตัว ประภาคารเป็นส่วนหนึ่งของท่าเทียบเรือด่าน ศุลกากรเขานางหงส์ (ปากน้ำ) โดยมีสะพานทอดยาว ถึงประภาคาร ความยาว ๓๓๔ เมตร กว้าง ๑๐ เมตร รูปทรงประภาคารเป็น ๘ เหลี่ยม ความสูง ๔๘.๕ ៨ เมตร มี ๙ ชั้น ชั้นที่ ๙ เป็นจุดชมทิวทัศน์ได้โดยรอบ ๓๖๐ องศา สามารถมองเห็นทัศนียภาพทะเล อันดามันทั้งฝั่งไทยและฝั่งเมียนมา อันเป็นปลายสุด ของแม่น้ำกระบุรีที่เป็นพรมแดนกั้นระหว่างสอง ประเทศ ก่อนไหลลงสู่ทะเลอันดามัน ส่วนบนสุดของ ประภาคารเป็นที่ตั้งสัญญาณไฟ ซึ่งใช้ประโยชน์ใน การแสดงจุดหมายสำหรับการเดินเรือในยามค่ำคืน ประภาคารเปิดเวลา ๐๙.๐๐-๑๙.๐๐ น.

บ่อน้ำแร่ร้อน-สวนสาธารณะรักษะวาริน

อยู่ถนนชล ระอุ ตำบลบางริ้น ภายในบริเวณมีบ่อน้ำแร่ร้อนเกิด ขึ้นตามธรรมชาติ ๓ บ่อ ได้แก่ บ่อพ่อ บ่อแม่ และบ่อ ลูกสาว ทั้ง ๓ บ่อ มีอุณหภูมิประมาณ ๖๕ องศา เซลเซียส ไม่มีสารกำมะถันเจือปนสามารถดื่มได้ นอกจากนี้มีการจัดพื้นที่ให้บริการแช่น้ำแร่ร้อน สำหรับแช่ตัว แช่เท้า และมีลานสุขภาพ เป็นลานปูน ซิเมนต์สำหรับนอนรับไอร้อนจากถังน้ำแร่ซึ่งอยู่ใต้พื้น ซิเมนต์ ส่วนบริการแช่น้ำแร่เปิดทุกวัน เวลา ๐๕.๐๐- ๒๑.๐๐ น. สอบถามข้อมูล เทศบาลเมืองระนอง โทร. ๐ ๗๗๘๑ ๑๔๒๒

วัดหาดส้มแป้น

หมู่ที่ ๓ ตำบลหาดส้มแป้น เป็นที่ตั้ง ของศาลาที่ประดิษฐานรูปเหมือนหลวงพ่อคล้าย ซึ่ง เป็นพระภิกษุที่ชาวระนองให้ความเคารพนับถือและ มรณภาพที่วัดนี้ ภายในบริเวณวัดมีสิ่งสำคัญ ได้แก่ เจดีย์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และรอย พระพุทธบาทจำลอง นอกจากนี้ มีศาลาริมน้ำสำหรับ ให้นั่งพักผ่อนเพลิดเพลินกับการให้อาหารปลาพลวง จำนวนมากที่อยู่ในคลองหาดส้มแป้น ซึ่งหลวงพ่อคล้าย ห้ามมิให้ชาวบ้านจับหรือรังแกปลาพลวง กล่าวว่า ปลาพลวงเหล่านี้จะเป็นสมบัติของชาวหาดส้มแป้น ต่อไป ซึ่งปัจจุบันที่นี่ได้เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวให้ ความสนใจในการมาให้อาหารปลาพลวง และถ่ายภาพ

ระนองแคนยอน

อยู่ในหุบเหมืองเก่าบนเนินเขา บริเวณบ้านทุ่งคา ตำบลหาดส้มแป้น ลักษณะ ภูมิประเทศเกิดจากการทำเหมืองโดยใช้น้ำฉีดไล่ดิน เพื่อแยกแร่ หลังจากเลิกทำเหมืองแร่ น้ำที่ฉีดได้ ชะล้างหน้าดินหายกลายเป็นแอ่งลึกลงไป ประกอบ กับมีตาน้ำล้นขึ้นมารวมกับน้ำฝนที่ตกชุกของจังหวัด ระนองเกิดเป็นแอ่งน้ำใสสะท้อนสีเขียวของพรรณไม้ บนหน้าผาหินที่รายล้อมรอบบึงผสมผสานกับสีของ ท้องฟ้าทำให้น้ำในแอ่งเป็นสีเขียวอมฟ้าเหมือนมรกต บรรยากาศเหมาะสำหรับการพักผ่อนทั้งในยามเช้าซึ่ง มีละไอหมอกเหนือสายน้ำและยามเย็นเมื่อดวง อาทิตย์ใกล้ตก รวมทั้งสามารถให้อาหารปลาได้

บ่อน้ำแร่ร้อนบ้านพรรั้ง

หมู่ที่ ๓ บ้านพรรั้ง ตำบล หงาว อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว แหล่ง น้ำพุร้อนแห่งนี้เกิดในพื้นที่แวดล้อมด้วยหุบเขาริม คลองพรรั้งและร่มรื่นด้วยพรรณไม้ สายน้ำแร่ร้อน ไหลซึมออกมาจากผิวดินและกระจายเป็นแอ่ง น้ำ ร้อนใสสะอาด ไม่มีกลิ่นกำมะถัน มีบ่อน้ำร้อนแบบแช่ ตัว แช่เท้า และลวกไข่ได้ เปิดบริการเวลา ๐๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ค่าเข้าบ่อน้ำแร่ร้อน ชาวไทย ๒๐ บาท ชาวต่างชาติ ๑๐๐ นอกจากนี้ มีบ้านพักให้บริการ สอบถามข้อมูลและสำรองห้องพัก โทร. ๐ ๗๗๔๖ ๒๑๐๓, ๐๘ ๙๒๘๘ ๙๑๕๓

อ่าวเขาควาย

ลักษณะอ่าวเป็นรูปโค้งเข้าหากันคล้าย กับเขาควาย เป็นจุดที่นิยมถ่ายภาพและจุดชมดวง อาทิตย์ตกสวยงาม ด้านตอนกลางของอ่าวสามารถ ชมความโดดเด่นของหินทะลุ ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ทางด้านใต้ของอ่าวเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวมอแกน

อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว

เดิมชื่อ อุทยานแห่งชาติ คลองเพรา มีเนื้อที่ ๔๑๗,๕๐๐ ไร่ พื้นที่ครอบคลุม อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง อำเภอสวี อำเภอ ทุ่งตะโก อำเภอหลังสวน อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ได้รับการประกาศ เป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๔๒ ลักษณะพื้นที่อุทยานเป็นเทือกเขา สลับซับซ้อนเป็นยาวเหนือ-ใต้ มียอดเขาที่สูงที่สุดคือ ยอดเขานมสาว มีความสูง ๑,๐๘๙ เมตรจากระดับ น้ำทะเลและเป็นสันเขาที่แบ่งเขตจังหวัดระนองกับ จังหวัดชุมพร สภาพป่าเป็นป่าดิบชื้น มี ดอกโกมาชุม

วิคตอเรียพอยท์ หรือ เกาะสอง

อยู่ทางตอนใต้ของ เมียนมา ตรงข้ามกับจังหวัดระนอง โดยมีแม่น้ำ กระบุรีกั้น นักท่องเที่ยวสามารถข้ามฝั่งไปชมทิวทัศน์ และวิถีชีวิตชาวเมียนมา ได้แก่ อนุสาวรีย์บุเรงนอง วัดปิตอเอ วัดจีน หรือซื้อสินค้าพื้นเมืองและของที่ ระลึก เช่น พลอย เครื่องหวาย เครื่องเขิน เป็นต้น การไปท่องเที่ยวที่เกาะสอง ต้องทำบัตรผ่านแดนที่ จุดตรวจผ่านแดนท่าเรือสะพานปลา หลักฐานในการ ทำบัตรผ่านแดนไป-กลับ มีอายุ ๗ วัน ชาวไทย ใช้ บัตรประจำตัวประชาชน ค่าธรรมเนียม ๓๐ บาท ด่าน ทําบัตรผ่านแดนเปิดทําการ เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. สอบถามข้อมูลได้ที่ จุดตรวจผ่านแดนท่าเรือสะพาน ปลา โทร. ๐ ๗๗๘๑ ๖๓๗๓ สำนักงานตรวจคนเข้า เมืองระนอง โทร. ๐ ๗๗๔๒ ๑๒๑๖

ถ้ำพระขยางค์

ตำบลลำเลียง ขึ้นกับอุทยานแห่งชาติ ลำน้ำกระบุรี เป็นถ้ำขนาดเล็ก เดิมชื่อ “ถ้ำขาหยั่ง” ซึ่ง ที่มาของชื่อถ้ำมีตำนานเกี่ยวกับนายแก้วชาวเมือง นครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับความดีความชอบจากการนำ ตัวกระทองถวายกษัตริย์กรุงศรีอยุธยา ได้รับแต่งตั้งให้ ครองเมืองกระบุรี และนายแก้วได้ส่งนายทองบุตรชาย ไปเรียนวิชาที่นครศรีธรรมราช เพื่อให้ครองเมืองสืบ แทนตน ส่วนนายแก้ว ได้มีภรรยาอีกคน ชื่อนางจั่น เมื่อนายทองกลับมาเกิดหลงรักนางลั่น นายแก้วคิดฆ่า ลูกชาย แต่รู้ว่ามีวิชา คงกระพัน จึงใช้ไม้สามท่อนมาทำ โคนทแยงปักดินเหมือนขาหยั่งไว้ในถ้ำ และจับลูกชาย มัดติดไว้กับ ไม้ขาหยั่งนั้น เพื่อให้อดอาหารตาย ต่อ มาเรียกถ้ำนี้เพี้ยนเป็น “ถ้ำพระขยางค์”

เขาฝาชี หรือ จุดชมวิวเขาฝาชี

อยู่ห่างจากตัวเมือง ระนอง ๓๐ กิโลเมตร อยู่ในเขตตำบลบางแก้ว เป็น ภูเขาที่มีลักษณะคล้ายฝาชี สูงจากระดับน้ำทะเล ๒๕๔ เมตร พื้นที่บริเวณเขาฝาชีเคยเป็นที่ตั้งค่าย ทหารญี่ปุ่น บนยอดเขาเป็นสถานที่ชมทิวทัศน์แม่น้ำ กระบุรีไหลบรรจบกับแม่น้ำละอุ่น ซึ่งเป็นลำน้ำแบ่ง เขตแดนระหว่างไทยกับเมียนมา นอกจากนี้ยัง สามารถชมทะเลหมอกยามเช้าและดวงอาทิตย์ตก ยามเย็น เป็นทัศนียภาพที่สวยงามมาก

เกาะค้างคาว

อยู่ทางทิศเหนือของหมู่เกาะกำ ห่าง จากหาดบางเบน ๗ กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ ๔๐ นาที เป็นเกาะสวยงาม หาดทรายขาวละเอียด น้ำ ทะเลใสสามารถมองเห็นพื้นทราย เป็นจุดดำน้ำชม ปะการังน้ำตื้น สภาพพื้นที่บนเกาะมีต้นจิกทะเลและ ต้นหูกวางให้ร่มเงาสำหรับเป็นจุดพักผ่อนได้อย่างดี ด้านเหนือของเกาะเป็น หาดหินงาม มีหินทรงกลมมนเรียงรายอยู่ในบริเวณหาด

เกาะญี่ปุ่น หรือ เกาะกลาง

สภาพพื้นที่มีภูเขาเล็ก ๆ ด้านหน้าเกาะเป็นแนวชายหาดทราย สีขาวละเอียด นุ่ม น้ำทะเลใสสะอาดเห็นผืนทราย บริเวณรอบเกาะ สามารถดำน้ำชมปะการังได้

น้ำตกละอองดาว

อยู่ตำบลบ้านนา ในพื้นที่เขตรักษา พันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา สภาพโดยรอบเป็นป่าดิบชื้น ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด เป็นน้ำตกที่ขึ้น ชื่อว่าสวยงามมากของจังหวัดระนอง สายน้ำตกไหล ลดหลั่นลงมาตามแนวหินซึ่งมีสีเขียวของพรรณไม้ แทรกแซม การเดินทางเข้าไปเส้นทางสู่น้ำตกค่อนข้าง ยากลำบาก ลุยธารน้ำ และปีนป่ายขึ้นภูเขาที่มีความชัน ต้องมีอุปกรณ์ในการเดินป่า และพักแรม เช่น เสื้อผ้า รัดกุมสะดวกสำหรับการเดินลุยน้ำ ถุงกันทาก เสื้อ กันฝน ขวดน้ำดื่มพกพา ฯลฯ เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่น ชอบการผจญภัย ใช้เวลาการท่องเที่ยว ๒ วัน ๑ คืน หรือ ๓ วัน ๒ คืน โดยต้องติดต่อที่ทำการเขตรักษา พันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา เพื่อขออนุญาตการเข้าไป ท่องเที่ยว พร้อมมีเจ้าหน้าที่อุทยานฯ นำทาง สอบถามข้อมูล โทร. ๐ ๗๗๘๗ ๔๒๑๐

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *