Spread the love

Loading

สถานที่ท่องเที่ยว อำเภอเมืองชลบุรี

หอพระพุทธสิหิงค์

ถนนวชิรปราการ บริเวณ ลานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์จำลอง ซึ่งมีขนาดเท่า องค์จริงทุกประการ (องค์จริงประดิษฐานอยู่ที่ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร) ทำด้วยเงินบริสุทธิ์ มีพุทธลักษณะงดงาม หล่อขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๓ เปิดทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. ในวันสงกรานต์จะอัญเชิญองค์พระ แห่รอบเมืองให้ประชาชนได้สรงน้ำเพื่อเป็นสิริมงคล

วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม หรือศาลเจ้าหน่า จาซาไท้จื้อ

ตั้งอยู่บนทางเลียบชายทะเลจากอ่างศิลา ไปทางเขาสามมุข ตำบลอ่างศิลา เป็นศาลเจ้าจีน ที่ก่อสร้างโดยมูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์ มีตึก ๔ ชั้น อยู่บนเนื้อที่ ๔ ไร่ ตกแต่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบจีน ประดิษฐานรูปเคารพของเทพเจ้าจีนหลายองค์ เช่น เทพเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ เจ้าแม่กวนอิมพันมือ เป็นต้น เมื่อเดินขึ้นไปชั้นบนสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ ชายทะเลได้ เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. สอบถามข้อมูล โทร. ๐ ๓๘๓๙๘๓๘๑-๔

เขาสามมุข

คือสัญลักษณ์บนตราประจำจังหวัดชลบุรี เป็นเนินเขาเตี้ย ๆ อยู่กึ่งกลางระหว่างบ้านอ่างศิลาและ หาดบางแสน เชิงเขาเป็นที่ตั้งศาลเจ้าแม่เขาสามมุข ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของคนทั่วไป บริเวณเขา สามมุขมีลิงป่าอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก หากขับรถ ขึ้นไปบนเขาจะมองเห็นวิวทิวทัศน์ของทะเลบางแสน ได้สวยงาม

อำเภอศรีราชา เกาะลอยศรีราชา

อยู่ทางทิศเหนือของตลาดศรีราชา ถนนเทศบาล เป็นเกาะเล็ก ๆ ใกล้ชายฝั่ง มีสะพาน คอนกรีตเชื่อมให้รถวิ่งเข้าถึงเกาะได้สะดวก บนเกาะ มีเนื้อที่ ๓ ไร่ จัดเป็นสวนสาธารณะและสวนเต่าทะเล และมีบันไดขึ้นไปถึงวัดที่อยู่บนยอดเขา

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

ตำบลบางพระ มีเนื้อที่ ๕,๐๐๐ ไร่ มีสัตว์จากแถบเอเชียและแอฟริกาให้ชมมากกว่า ๒๐๐ ชนิด นักท่องเที่ยวสามารถเดินเล่นหรือ นั่งรถชมสัตว์ได้ เปิดทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐-๑๘.๐๐ น. ค่าเข้าชม ชาวไทย ผู้ใหญ่ ๑๐๐ บาท เด็ก ๒๐ บาท ชาวต่างชาติ ๑๕๐ บาท เด็ก ๗๐ บาท และมีการแสดง เหยี่ยวโฉบเหยื่อ นกมาคอว์ปั่นจักรยาน และโชว์งู ทุกวัน เวลา ๑๑.๐๐-๑๖.๐๐ น. นอกจากนั้นยังเปิด ให้ชมสัตว์แบบไนท์ซาฟารีทุกคืน เวลา ๑๘.๐๐ ๒๑.๐๐ น. ซึ่งจะพบเห็นพฤติกรรมของสัตว์ที่หากิน ยามกลางคืน เช่น ละอง ละมั่ง วัวแดง กระทิง และ หมีขอ

อำาเภอเกาะสีชัง เกาะสีชัง

อยู่ห่างจากฝั่งศรีราชาประมาณ ๑๒ กิโลเมตร เป็นที่จอดพักเรือสินค้านานาชาติ สามารถท่องเที่ยว ในวันเดียวหรือพักค้างคืนก็ได้ ชุมชนเกาะสีชังอยู่ ทางด้านตะวันออกของเกาะ เป็นที่ตั้งของท่าเรือ เทววงษ์ (ท่าล่าง) และเป็นจุดเริ่มต้นการเดินทางด้วย รถสามล้อเครื่อง (สกายแล็ป) หรือรถสองแถวไปยัง จุดท่องเที่ยวอื่น ๆ บนเกาะ

อันเดอร์วอเตอร์เวิลด์

ถนนสุขุมวิท เป็นแหล่ง รวบรวมพันธุ์ปลาทะเลด้านอ่าวไทย นักท่องเที่ยว สามารถเดินลอดผ่านอุโมงค์แก้วใส เห็นปลาประเภท ต่าง ๆ ที่ว่ายอยู่รอบ ๆ ได้ถึง ๑๘๐ องศา ตัวอุโมงค์ มีความยาว ๑๐๕ เมตร โดยแบ่งออกเป็น ๔ โซน โซนแรกคือโซนปะการัง มีปลาสวยงามที่หาดูได้ยาก เช่น ปลาสินสมุทร ปลาพยาบาล ปลาผีเสื้อ โซนที่สอง คือโซนปลากระดูกอ่อน เช่น ปลาฉลาม ปลากระเบน โซนที่สามคือโซนเศรษฐกิจ จำลองเรืออับปาง มีปลาประมงประเภทต่าง ๆ เช่น ปลานโปเลียน ปลาเก๋า ปลาจะละเม็ด เต่ากระ เต่าตนุ และโซนพิเศษ คือโซนที่นำปลามาจากลุ่มแม่น้ำแอมะซอนที่รวบรวม พันธุ์ปลาที่ใหญ่ที่สุดมาจัดแสดง นอกจากนี้ยังมีการ แสดงให้อาหารสัตว์ทะเลทั้งบนผิวน้ำและดำลงไป ให้อาหารใต้น้ำ เปิดทุกวัน เวลา ๐๙.๐๐-๑๘.๐๐ น. (ปิดจำหน่ายตั๋ว ๑๗.๓๐ น.) ค่าเข้าชม ชาวไทย ผู้ใหญ่ ๒๕๐ บาท เด็ก ๑๕๐ บาท (เด็กต่ำกว่า ๑๓๐ เซนติเมตร ฟรี) ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ ๕๐๐ บาท เด็ก ๓๐๐ บาท สอบถามข้อมูล โทร. ๐ ๓๘๗๕ ๖๘๗๗-๘ www.underwaterworldpattaya.com (บริการ ห้องน้ำและทางลาดสำหรับรถเข็นผู้พิการ)

ปราสาทสัจธรรม

ตั้งอยู่ในบริเวณแหลมราชเวช ซอย นาเกลือ ๑๒ ตำาบลนาเกลือ เมืองพัทยา เป็นปราสาท ไม้แกะสลักริมทะเลแห่งเดียวในประเทศไทย งดงาม ด้วยประติมากรรมแกะสลักลวดลายที่สะท้อนให้ เห็นถึงโลกทัศน์ ภูมิปัญญา คุณธรรม และปรัชญา ของชาวตะวันออก เริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๔ โดยคุณเล็ก วิริยะพันธุ์ ผู้ก่อตั้งเมืองโบราณ สมุทรปราการ ตัวปราสาทสัจธรรมสร้างด้วยไม้สัก ทั้งหลัง ใช้ระบบเข้าเดือยหรือใส่สลักไม้แบบไทย นับ เป็นงานสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมแห่งศตวรรษ นอกจากชมความงดงามของปราสาทสัจธรรมแล้ว ยังมีการแสดงรำไทย เวลา ๑๑.๓๐ น. ๑๓.๓๐ น. และกิจกรรมต่าง ๆ เช่น นั่งช้าง ขี่ม้า นั่งรถม้า ขับรถ ATV เปิดทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐-๑๘.๐๐ น. ค่าเข้าชมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่คนละ ๕๐๐ บาท เด็ก ๒๕๐ บาท หรือซื้อแพ็กเกจ รวมกิจกรรม ราคา ๗๐๐ บาท สอบถามข้อมูล โทร. ๐ ๓๘๓๖ ๗๒๒๙-๓๐ www.sanctuaryoftruth. Com (มีบริการห้องน้ำและลิฟต์สำหรับผู้พิการ)

ตลาดน้ำ ๔ ภาค

เลขที่ ๔๕๑/๓๐๔ หมู่ ๑๒ ริมถนน สุขุมวิท-พัทยา จำลองบ้านและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ อย่างไทยที่ผูกพันกับสายน้ำมาตลอดตั้งแต่อดีตถึง ปัจจุบันของทั้ง ๔ ภูมิภาค นอกจากนั้นยังมีลานแสดง ศิลปวัฒนธรรม การจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองของแต่ละ ภาค เปิดทุกวัน เวลา ๐๙.๐๐-๒๐.๐๐ น. สอบถาม ข้อมูล โทร. ๐ ๓๘๗๐ ๖๓๔๐, ๐๘ ๑๙๐๐ ๕๕๔๖,๐๘ ๕๐๙๔๕๘๖๐ www.pattayafloatingmarket. com (บริการทางลาดสำหรับรถเข็นผู้พิการ)

หมู่บ้านช้างพัทยา

เลขที่ ๔๘/๑๒๐ หมู่ ๗ ตำบล หนองปรือ จากถนนสุขุมวิท กิโลเมตรที่ ๑๔๖ เลี้ยวเข้าไปประมาณ ๖ กิโลเมตร ตามถนน พรประภานิมิตร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ชาวต่างชาติ ให้ความสนใจ เนื่องจากเป็นแหล่งศึกษาวิถีชีวิตของ ช้าง เรียนรู้การใช้ชีวิตการอยู่ร่วมกันของคนกับช้าง เช่น การให้อาหารช้าง การฝึกช้างให้ทำงาน โดย สามารถเลือกกิจกรรมได้ ๓ รูปแบบ คือ ดูโชว์ช้าง นั่งช้างชมธรรมชาติ หรือแพ็กเกจรวมการเดินทาง (ขี่ช้าง เดินป่า ล่องแพ นั่งเกวียน พร้อมอาหาร ๑ มื้อ) เปิดทุกวัน เวลา ๐๘.๓๐-๑๗.๐๐ น. สอบถาม รายละเอียดรอบเวลาและค่าบริการได้ที่โทร. ๐ ๓๘๒๔ ๙๘๕๓, ๐ ๓๘๒๔ ๙๘๑๘

เกาะล้าน

อยู่ห่างจากชายฝั่งพัทยา ๗ กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ ๔ ตารางกิโลเมตร มีชายหาด ที่สวยงามหลายแห่ง นักท่องเที่ยวนิยมมาเล่นน้ำ ปะการัง เล่นกีฬาทางน้ำ เช่น เรือลากร่มชูชีพ เรือสกี สกูตเตอร์ โดยเฉพาะที่หาดตาแหวน หาดทองหลาง หาดนวล และหาดเทียน ส่วนหาดแสมบรรยากาศเงียบสงบกว่าหาดอื่น

เกาะสาก

เป็นเกาะขนาดเล็ก โค้งเป็นรูปเกือกม้า ตั้งอยู่ห่างจากเกาะล้านไปทางเหนือประมาณ ๖๐๐ เมตร สามารถเช่าเรือเร็วจากหาดพัทยาเที่ยวละ ประมาณ ๓,๐๐๐ บาท ใช้เวลาเดินทาง ๒๐ นาที บนเกาะมีหาดทรายขาวอยู่ทางด้านเหนือและใต้ แต่สามารถเดินถึงกันได้ และยังมีบริการที่พัก สถานที่ สอนดำน้ำดูปะการังน้ำตื้นและน้ำลึกด้วย

สวนนงนุช

อยู่ห่างจากปากทางเข้าพัทยาใต้ ๑๘ กิโลเมตร จากถนนสุขุมวิท กิโลเมตรที่ ๑๖๓ เลี้ยวซ้าย เข้าไป ๓.๕ กิโลเมตร เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ในเนื้อที่กว่า ๑,๕๐๐ ไร่ ภายในมีสวนไม้ดอกไม้ประดับ นานาชนิด พันธุ์ไม้หายากทั้งในและต่างประเทศ เช่น กล้วยไม้ ต้นไม้ขวด เฟิร์น สับปะรดสี สวนกระถาง สวนไม้พุ่มไม้ดัด สวนหิน ตะบองเพชร และปาล์ม จากทั่วทุกมุมโลก ที่พักเป็นเรือนไม้สักทรงไทย มีห้องประชุมสัมมนา สวนสัตว์ ชมการแสดงศิลป วัฒนธรรมไทยร่วมสมัย ประกอบด้วยการฟ้อนรำ พื้นเมือง ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว กีฬาพื้นบ้าน และการแสดงของช้าง ซึ่งแสดงทุกวัน วันละ ๓ รอบ เวลา ๑๐.๔๕ น. ๑๕.๐๐ น. และ ๑๖.๐๐ น. ค่าผ่านประตู เฉพาะชมสวน ชาวไทย ๑๐๐ บาท ชมสวนและชมการแสดง ชาวไทย ๒๐๐ บาท ชาวต่างชาติ ๔๐๐ บาท นอกจากนี้ ภายในสวน ยังมีบริการที่เพิ่มความสะดวกในการชมสวน เช่น นั่งรถรางชมสวน ปั่นจักรยาน นั่งช้าง และมีบริการ ที่พักบริเวณทะเลสาบ จำนวน ๑๖๘ ห้อง ราคา ๑,๑๐๐-๓,๒๐๐ บาท ค่ายนักเรียน พักได้ ๑๘๐ คน ลานกางเต็นท์ พักได้ ๑๐๐ คน สอบถามข้อมูล โทร. ๐ ๓๘๗๐ ๔๓๕๘-๖๒ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๕๑ ๒๑๖๑, ๐ ๒๒๕๒ ๑๗๘๖ www.nongnooch tropicalgarden.com (บริการห้องน้ำ และทางลาด สำหรับรถเข็นผู้พิการ)

ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค

หมู่ ๗ ตำบลนาจอมเทียน ห่างจากเมืองพัทยา ๒๐ กิโลเมตร ริมถนนทางเข้า เขาชีจรรย์ เลี้ยวเข้าไป ๖ กิโลเมตร มีเนื้อที่กว่า ๔๐๐ ไร่ มีองุ่นทั้งหมด ๑๒ สายพันธุ์ นักท่องเที่ยว สามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากองุ่นเป็นของฝาก ได้ เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา ๐๘.๓๐-๑๘.๐๐ น. นอกจากนี้ยังมีมุมสวยเพื่อถ่ายรูป และบริการรถ ATV รถม้า และจักรยานเสือภูเขาด้วย สอบถามข้อมูล โทร. ๐ ๓๘๙๓ ๘๒๕๐, ๐๘ ๑๗๐๐ ๕๕๒๗ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๖๑ ๖๕๖๕ (มีบริการห้องน้ำ สำหรับผู้พิการ)

สวนน้ำการ์ตูนเน็ทเวิร์ค อเมโซน

เนื้อที่ ๑๕ ไร่ รวม ๑๐ โซน ภายในจำลองบรรยากาศป่าฝน แอมะซอน ที่มาพร้อมกับฮีโร่การ์ตูนดัง เช่น Ben 10, The Power Puff Girls, Johnny Bravo ฯลฯ เพื่อดึงดูดให้ผู้ที่ชื่นชอบมาเที่ยวสวนน้ำแห่งนี้ เปิดบริการทุกวัน เวลา ๐๙.๐๐-๑๘.๐๐ น. ค่าเข้าชม และเล่นน้ำ ชาวไทย ๑,๒๙๐ บาท เด็กและผู้สูงอายุ ๘๙๐ บาท ชาวต่างชาติ ๑,๕๙๐ บาท เด็กและผู้สูงอายุ ๑,๑๙๐ บาท โทร. ๐ ๗๔๒๓ ๗๗๐๗, ๐๘ ๕๓๖๗ ๑๖๑๑ www.cartoonnetworkamazone.com

หาดนางรอง

อยู่เลยจากหาดนางรำไปเล็กน้อย เป็นหาดยาวประมาณ ๒๐๐ เมตร เรียงรายไปด้วยต้นสน ตลอดชายหาด เหมาะสำหรับเล่นน้ำ มีอุปกรณ์ ชายหาดให้เช่า เปิดให้เข้าได้ทุกวัน (เฉพาะชาวไทย เท่านั้น) เวลา ๐๗.๐๐-๑๘.๐๐ น. โดยเสียค่าจอด รถยนต์และรถตู้คันละ ๓๐ บาท รถบัส ๕๐ บาท

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *