Spread the love

Loading

สถานที่ท่องเที่ยว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

วัดโสธรวรารามวรวิหาร

อยู่ในเขตเทศบาลเมือง ริม แม่น้ำบางปะกง เดิมชื่อว่า “วัดหงส์” สร้างในสมัย กรุงศรีอยุธยาตอนปลายเป็นที่ประดิษฐาน “หลวง พ่อพุทธโสธร” พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัด ฉะเชิงเทรา ชาวเมืองเคารพนับถือ เป็นพระพุทธรูป ศักดิ์สิทธิ์บันดาลให้พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ หายเจ็บไข้ได้ป่วย เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางสมาธิ หน้าตักกว้าง ๑.๖๕ เมตร สูง ๑.๔๘ เมตร ฝีมือ ช่างล้านช้าง ตามประวัติเล่าว่า เป็นพระพุทธรูป ปาฏิหาริย์ลอยทวนน้ำมา และมีผู้อัญเชิญขึ้นมา ประดิษฐานที่วัดแห่งนี้สันนิษฐานว่าตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ. ๒๓๑๓ สมัยต้นกรุงธนบุรี

อนุสาวรีย์พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

อยู่ถนนศรีโสธรตัดใหม่ ตรงข้ามสัมมนาคารบางปะกง ปาร์ค (มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์) รูปปั้นทำ ด้วยโลหะหล่อสูง ๒.๖๕ เมตร ประกอบพิธีเปิดเมื่อ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) เป็นชาวแปดริ้ว เป็นนักปราชญ์ ทางด้านภาษาไทย ตลอดชีวิตท่านได้รับราชการ ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทมาตั้งแต่สมัยรัชกาลของ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ จนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ท่านแต่งโคลงสุภาษิต คำประกาศราชพิธี แบบเรียนภาษาไทยหลายเล่มเพื่อใช้ในการสอน เช่น มูลบทบรรพกิจ วาหนิติ์นิกร อักษรประโยค สังคโยค พิธาน ไวพจน์พิจารณ์ พิศาลการันต์ นับเป็นแบบเรียน ภาษาไทยที่สมบูรณ์ที่สุดสำหรับเยาวชนไทยในยุคนั้น

ป้อมเมืองฉะเชิงเทรา

อยู่ถนนมรุพงษ์ สร้างในสมัย รัชกาลที่ ๓ ในปี พ.ศ. ๒๓๓๗ โดยมีกรมหลวงรักษ์ รณเรศเป็นแม่กองก่อสร้าง เพื่อป้องกันข้าศึกศัตรูมา รุกราน ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ใช้เป็นที่ตั้งมั่นกองทัพใน การปราบกบฏอั้งยี่ ซึ่งเป็นพ่อค้าฝิ่นเถื่อนชาวจีนที่ ก่อความวุ่นวายปล้นสะดมชาวเมือง บริเวณหน้าป้อม จัดเป็นสวนสาธารณะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ ชม ทิวทัศน์แม่น้ำบางปะกง มีปืนใหญ่ตั้งอยู่ตามกำแพงเมือง

ตลาดบ้านใหม่ ตลาดริมน้ำร้อยปี

อยู่ถนนศุภกิจ (ทางไปอำเภอบางน้ำเปรี้ยว) เป็นตลาดโบราณริมฝั่ง แม่น้ำบางปะกงอายุกว่า ๑๐๐ ปี ที่สะท้อนให้เห็น วิถีชีวิตผู้คนกับชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำมาเก่าแก่ตั้งแต่ ก่อนสมัยรัชกาลที่ ๕ และเพื่อเป็นการอนุรักษ์วิถี ชีวิตแบบนี้เอาไว้และสร้างอาชีพให้ชาวชุมชน จึงเกิด “ชมรมรักษ์ตลาดบ้านใหม่” ในตลาดจะมีสินค้าต่างๆ จำหน่ายทั้งอาหาร ข้าวแกง ก๋วยเตี๋ยวเป็ด กาแฟ โบราณ เครื่องดื่มโบราณ สมุนไพร ขนมทั้งไทย จีน ของเล่นโบราณ ของฝากของที่ระลึกต่างๆ เปิดในวัน เสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗๐๐ น. สอบถามข้อมูล ได้ที่ชมรมรักษ์ ตลาดบ้านใหม่ โทร. ๐๘ ๙๘๘๑ ๗๑๖๑

เขื่อนทดน้ำบางปะกง

อยู่บริเวณบ้านไผ่เสวก ตำบล บางแก้ว ห่างจากตัวเมืองไปตามลำน้ำบางปะกง ประมาณ ๖ กิโลเมตร ใช้เส้นทางฉะเชิงเทรา บางคล้า เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำ บางปะกง เป็นเขื่อนป้องกันน้ำเค็ม ใช้อุปโภคบริโภค และจัดสรรน้ำเพื่อรองรับการขยายตัวของภาค อุตสาหกรรมในภาคตะวันออก

อำเภอบางน้ำเปรี้ยว วัดโพรงอากาศ

อยู่บนถนนบางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา ตำบลโพรงอากาศ ภายในวัดมีพื้นที่กว้างขวาง บรรยากาศเงียบสงบ สิ่งที่โดดเด่นคือ อุโบสถมหา เจดีย์ โบสถ์สีทองเหลืองอร่ามสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างศิลปะไทย อินเดียและศรีลังกา ที่มี ความสูงประมาณ ๙๖ เมตร อีกทั้ง ภายในบริเวณวัด ยังเป็นที่ประดิษฐานองค์พระพิฆเนศปางนั่งประทาน พรขนาดใหญ่ที่สง่างาม เป็นที่เคารพสักการะของผู้เลื่อมใสศรัทธา

สวนปาล์มฟาร์มนก

อยู่เลขที่ ๒๕ หมู่ ๖ ถนนบาง ตลาด-สวนปาล์ม ๖ ตำบลบางตลาด ห่างจากตัว เมืองฉะเชิงเทราประมาณ ๒๐ กิโลเมตร (ผ่านเขื่อน ทดน้ำบางปะกง ไปทางอำเภอคลองเขื่อน แยกไปทาง อนุสรณ์สถานพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระเจ้าตากสิน มหาราช ผ่านตำบลบางตลาด ไปประมาณ ๑ กิโลเมตร อยู่ตรงข้ามป้อมตำรวจอำเภอคลองเขื่อน) บนพื้นที่กว่า ๑๐๐ ไร่ ภายใต้บรรยากาศของปาล์ม ประดับนานาชนิด เป็นแหล่งรวบรวมสายพันธุ์นกแก้ว ไว้มากที่สุด เพาะพันธุ์และจำหน่วยนกแก้วมาคอร์ (พันธุ์บลูแอนด์โกลด์, สกาเล็ต, กรีนวิง, ไฮยาซิน) นก กระตั้ว สุนัขพันธุ์ต่างประเทศ (พันธุ์เฟรนช์ มาสทีฟ) และต้นปาล์มมากกว่า ๑๐ สายพันธุ์ เช่น ตาลฟ้า มูลิ ไอ วิคตอเรีย โคราช ฟ็อกซ์เทล ริเวอร์ อินทผลัม โคราช อ้ายหมีมาโค เป็นต้น มีวัตถุประสงค์เพื่อส่ง เสริมและให้ความรู้แก่ผู้สนใจในการเลี้ยงนกแก้วอย่าง ถูกต้อง รวมทั้งการอนุรักษ์นกแก้วหลายสายพันธุ์เพื่อ ให้คนรุ่นหลังได้เห็นและเรียนรู้กระบวนการผลิตลูก นกแก้วอย่างใกล้ชิด นักท่องเที่ยวสามารถเข้าเที่ยว ชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในสวนได้ นอกจากนี้ยังมี ที่พักระดับมาตรฐานไว้บริการนักท่องเที่ยวด้วย ค่าเข้าชม ชาวไทย เด็ก ๗๐ บาท ผู้ใหญ่ ๑๒๐ บาท ชาวต่างชาติ เด็ก ๒๕๐ บาท ผู้ใหญ่ ๔๕๐ บาท เปิด บริการทุกวัน เวลา ๐๙.๓๐-๑๗.๐๐ น. (วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๘.๐๐น.) สอบถามข้อมูล โทร. ๐๘ ๐๕๘๗ ๑๙๑๑, ๐๘ ๑๘๖๘ ๑๑๗๔ www.suanpalmfarmnok.com

วัดปากน้ำโจ้โล้

อยู่ในเทศบาลตำบลปากน้ำ โดดเด่น ด้วยโบสถ์ทาสีทองเหลืองอร่ามทั้งหลังที่มีความ งดงามทั้งภายในและภายนอก ตามประวัติความ เป็นมา วัดนี้ก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย สันนิษฐานว่าบริเวณปากน้ำโจ้โล้เป็นที่ตั้งของกองทัพ พม่าที่มีการต่อสู้และพ่ายแพ้ให้กับกองทัพของสมเด็จ พระเจ้าตากสินมหาราช ภายในวัดมีโบราณวัตถุที่น่า สนใจ อย่างเช่นเรือเก่าอายุร้อยกว่าปีที่จัดแสดงไว้ บริเวณศาลาการเปรียญ ส่วนบริเวณด้านหลังวัดเป็น จุดชมทิวทัศน์สวยงามของแม่น้ำบางปะกง สอบถาม ข้อมูล โทร. ๐๘ ๑๙๑๗ ๖๔๒๑

อำเภอบ้านโพธิ์ มินิมูร่าห์ฟาร์ม

อยู่ในตำบลสิบเอ็ดศอก เป็นฟาร์ม ควายนมเชิงท่องเที่ยว และร้านอาหารสไตล์ FARM MADE มีจุดเด่นอยู่ที่ควายนมสายพันธุ์มูร่าห์ โดย เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อการเรียนรู้วิถี ชาวฟาร์ม ที่เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวด้วย กิจกรรมเวิร์คช็อปรูปแบบต่างๆ เช่น ทำพิซซ่าทาน เอง ทำไอศครีมนมมูร่าห์ ทำเนย/แพนเค้ก ดำนาปลูก ข้าว และปลูกผักออร์โดยใช้ผลิตภัณฑ์จากนมควายซึ่ง มีคุณค่าทางอาหารสูง ท่ามกลางบรรยากาศชนบทที่ สามารถเรียนรู้และสัมผัสสัตว์ชนิดต่างๆ ภายในฟาร์ม ได้อย่างใกล้ชิด เช่น เป็ด ห่าน หมู แพะ กระต่าย เปิดให้บริการทุกวัน วันจันทร์ -ศุกร์ เวลา ๑๐.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา ๑๐.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. สอบถามข้อมูล โทร. ๐๘ ๑๘๑๙ ๒๘๑๙

ล่องเรือชมลำน้ำบางปะกง

ชมธรรมชาติและ ประวัติศาสตร์แห่งลุ่มน้ำบางปะกง ลำน้ำบางปะกง มีต้นกำเนิดจากทิวเขาสันกำแพงบนที่ราบสูงโคราช ไหลผ่านจังหวัดปราจีนบุรี (เรียกว่าแม่น้ำปราจีนบุรี) ผ่านอำเภอบางน้ำเปรี้ยว (เรียกว่าแม่น้ำแปดริ้ว) ผ่าน อำเภอบางคล้า อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา และออกสู่ อ่าวไทยที่อำเภอบางปะกง ระยะทาง ๒๓๐ กิโลเมตร สำหรับผู้ที่สนใจล่องเรือท่องเที่ยวชมลำน้ำบางปะกง มีเรือบริการดังนี้ บริเวณด้านข้างวัดโสธรวราราม มีเรือบริการเช่า เหมาลำสำหรับล่องแม่น้ำเจ้าพระยา และลอยอังคาร สำหรับ ๒๐ ที่นั่ง ราคา ๑,๐๐๐ บาท/ชั่วโมง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *