Spread the love

Loading

สถานที่ท่องเที่ยวสวยงาม อำเภอเมืองเพชรบูรณ์

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์

อยู่ที่ถนนหลักเมือง กลางเมืองเพชรบูรณ์ เสาหลักเมืองเป็นเสาหินปลาย บ้านโค้งมน ที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงนำมาจากเมืองศรีเทพ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗ เมือง ศรีเทพเป็นเมืองโบราณแบบทวารวดีและขอม คาด ว่ามีอายุตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๑๑-๑๒ ลงมาจนถึง พุทธศตวรรษที่ ๑๗-๑๘ จึงนับว่าเป็นเสาหลักเมือง ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติตาดหมอก

ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมือง เพชรบูรณ์ไปทางตะวันออก ๓๗ กิโลเมตร มีพื้นที่ ทั้งสิ้นประมาณ ๒๙๐ ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย ผืนป่าอุดมสมบูรณ์บนเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน เป็น แหล่งต้นน้ำที่สำคัญของลำน้ำป่าสักและลำน้ำชี และ เป็นพื้นที่ป่ากันชนให้กับผืนป่าสามแห่ง คือ อุทยาน แห่งชาติน้ำหนาว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว และ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ-ห้วยใหญ่ ประกาศเป็น อุทยานแห่งชาติเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๑ จัดเป็นอุทยานแห่ง ชาติลำดับที่ ๘๗ ของประเทศ ภายในบริเวณมีจุดท่อง เที่ยวที่น่าสนใจ

อำเภอศรีเทพ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ

เป็นโบราณสถาน สำคัญที่น่าสนใจศึกษาหาความรู้มากที่สุดแห่งหนึ่ง ของเพชรบูรณ์ ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประจำปี ๒๕๔๓ ประเภทแหล่งท่องเที่ยวทาง วัฒนธรรมโบราณสถานยอดเยี่ยม จากการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย (ททท.) อุทยานฯ มีพื้นที่ครอบคลุม โบราณสถานในเมืองเก่าศรีเทพ ซึ่งมีชื่อเดิมว่า “เมือง อภัยสาลี” สร้างขึ้นในยุคขอมเรืองอำนาจ มีอายุไม่ต่ำ กว่า ๑,๐๐๐ ปี

โบราณสถานเขาคลังนอก

หมู่ ๑๑ บ้านสระปรือ ตำบลศรีเทพ อยู่ทางด้านทิศเหนือของเมืองโบราณ ศรีเทพ ห่างออกไปราว ๒ กิโลเมตร ที่มาของชื่อเขา คลังนอกเป็นชื่อที่ชาวบ้านเรียกกันมาแต่เดิม เพราะ เหตุว่ามีรูปร่างลักษณะคล้ายภูเขาสูงใหญ่ เชื่อกัน ว่ามีทรัพย์สมบัติและอาวุธเก็บรักษาอยู่ภายใน ประกอบกับในเขตเมืองโบราณศรีเทพมีโบราณสถาน ที่มีลักษณะคล้ายภูเขา ซึ่งเรียกว่า “เขาคลังใน” ชาว บ้านจึงเรียกโบราณสถานแห่งนี้ว่า “เขาคลังนอก”

ทุ่งปอเทือง

ดอกปอเทืองจะบานเต็มที่ในช่วงเดือน พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ เริ่มมีให้เห็นระหว่างทาง ตั้งแต่หนองไผ่ และจะมีให้ชมมากขึ้นที่อำเภอ วิเชียรบุรี ไปถึงวังชมภู ตลอดสองข้างทางจะเห็นทุ่ง สีเหลืองกว้างใหญ่ไกลสุดหูสุดตา ตัดกับท้องฟ้าสีฟ้า มีทิวเขาราง ๆ สวยงามไม่แพ้ทุ่งดอกทานตะวัน ปอเทืองเป็นพืชตระกูลถั่ว นอกจากให้ความสวยงาม ตอนที่ออกดอกเต็มทุ่งแล้ว ยังให้แร่ธาตุอาหารแก่ ดินเมื่อตอนโดนไถกลบอีกด้วย เพราะปอเทืองมีธาตุ ไนโตรเจนในปริมาณสูง เลยได้ชื่อว่าเป็นปุ๋ยพืชสด นิยมใช้ในการปลูกพืชระบบเกษตรอินทรีย์ พ้นจาก ช่วงเก็บเกี่ยวผลิตผลทางการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นมัน สำปะหลัง อ้อย ข้าวโพด หรือข้าวแล้ว เกษตรกร ชาวไร่จะปลูกปอเทืองเป็นพืชหมุนเวียน พอต้นโต ดอกบานเต็มที่ ก็จะไถกลบ เพราะเป็นช่วงที่ต้นเจริญ งอกงามสูงสุด จะทำให้ดินได้ปริมาณอินทรียวัตถุ ธาตุ ไนโตรเจนสะสม และธาตุอื่น ๆ สูงไปด้วย

อำเภอเขาค้อ เขาค้อ

เป็นชื่อเรียกรวมของทิวเขาน้อยใหญ่ของ เทือกเขาเพชรบูรณ์ ในเขตอำเภอเขาค้อ เหตุที่เรียก กันว่า “เขาค้อ” เพราะป่าบริเวณนี้เดิมมีต้นค้อ ซึ่ง เป็นไม้ตระกูลปาล์มขึ้นอยู่มาก ภูมิอากาศบนเขาค้อ เย็นสบายตลอดปีแม้ในฤดูร้อน และค่อนข้างเย็น จัดในฤดูหนาว รวมทั้งมีทัศนียภาพสวยงาม จึงเป็น แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่ง ของเพชรบูรณ์

ฐานอิทธิ (พิพิธภัณฑ์อาวุธ)

ตั้งอยู่บนเขาค้อ บน ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙๖ เลยหลักกิโลเมตรที่ ๒๘ ไปเล็กน้อย เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข ๒๓๒๓ ไปประมาณ ๓ กิโลเมตร เป็นจุดหนึ่งที่เห็นทิวทัศน์ สวยงามและเคยเป็นฐานสำคัญทางยุทธศาสตร์ใน อดีต ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์อาวุธ จัดแสดงปืนใหญ่ ซากรถถังและอาวุธที่ใช้สู้รบกันบนเขาค้อ มีห้อง บรรยายสรุปสำหรับผู้เข้าชมเป็นหมู่คณะ เปิดให้เข้า ชมทุกวัน ค่าเข้าชม ๑๐ บาท

นํ้าตกศรีดิษฐ์

เป็นน้ำตกหินชั้นเดียวขนาดใหญ่ มีน้ำ ไหลตลอดทั้งปี เคยเป็นที่อยู่ของ ผกค. มาก่อน สิ่งที่ น่าสนใจ คือ ครกตำข้าวพลังงานน้ำตกที่ ผกค. สร้างไว้

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง (หนองแม่นา)

มีหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สล. ๘ (หนองแม่นา) ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ด้านจังหวัดพิษณุโลก ประมาณ ๖๐ กิโลเมตร จุดท่องเที่ยวหลักของอุทยาน แห่งชาติทุ่งแสลงหลวงด้านจังหวัดเพชรบูรณ์ คือ ป่าสนธรรมชาติและทุ่งหญ้าสะวันนา ซึ่งมีทิวทัศน์ และพรรณไม้ดอกที่สวยงาม โดยเฉพาะช่วงปลายฤดู ฝน-ฤดูหนาว เหมาะแก่กิจกรรมเดินป่า กางเต็นท์พัก แรม และปั่นจักรยานเสือภูเขา

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๙๕ หมู่ ๗ บ้านทางแดง ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ ตั้งอยู่ ท่ามกลางขุนเขาสลับซับซ้อนงดงาม บนยอดเขา มีถ้ำ ซึ่งชาวบ้านหลายคนเคยเห็นลูกแก้วลอยอยู่ บนฟ้าแล้วลับหายเข้าไปในถ้ำนี้ จึงเชื่อว่าพระบรม สารีริกธาตุเสด็จมา เป็นที่มาของชื่อผาซ่อนแก้ว วัด พระธาตุผาซ่อนแก้วก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗ ใน นามพุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการมหาเถร สมาคมให้จัดตั้งเป็นวัด นามว่าวัดพระธาตุผาแก้ว จน กระทั่ง พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงเปลี่ยนชื่อเป็นวัดพระธาตุผา ซ่อนแก้ว เพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ที่ชาวบ้านเรียก กันว่าผาซ่อนแก้ว เจดีย์บนยอดเขาวัดพระธาตุผา ซ่อนแก้วนับว่างดงามแปลกตากว่าเจดีย์ใด ๆ เพราะ มีสีสันสดใสจากกระเบื้องสี ถ้วยชามเบญจรงค์ มุก ลูกปัด อัญมณี มาประดับตกแต่งเป็นลวดลายสะดุดตา เปิดให้เข้าชมและสักการะพระพุทธรูปทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. สอบถามข้อมูล โทร. ๐๘ ๔๔๙๔ ๑๒๖๒ www.phasornkaew.org (ในเวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.)

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

ตั้งอยู่บนรอยต่อ ของสามจังหวัด คือ อำเภอหล่มสัก อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย และ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก มีเนื้อที่ประมาณ ๑๙๑,๘๗๕ ไร่ ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๒๗ เป็นพื้นที่ที่มีธรรมชาติแปลก ตาและสวยงาม ทั้งยังเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ เป็นยุทธภูมิสำคัญในอดีตของพรรคคอมมิวนิสต์แห่ง ประเทศไทย (พคท.)

ลานหินปุ่ม

อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ ๔ กิโลเมตร อยู่ริมหน้าผา ลักษณะเป็นลานหินซึ่ง มีหินผุดขึ้นมาเป็นปุ่มเป็นปมขนาดไล่เลี่ยกัน คาด ว่าเกิดจากการสึกกร่อนตามธรรมชาติของหิน ใน อดีตบริเวณนี้ใช้เป็นที่พักฟื้นคนไข้ของโรงพยาบาล เนื่องจากอยู่บนหน้าผา มีลมพัดเย็นสบาย

ผาชูธง

อยู่ห่างจากลานหินปุ่มประมาณ ๕๐๐ เมตร เป็นหน้าผาสูงชัน สามารถเห็นทิวทัศน์ได้กว้างไกล จะสวยงามมากในยามพระอาทิตย์ตกดิน บริเวณนี้ เคยเป็นสถานที่ซึ่ง ผกค. ขึ้นไปชูธงแดงรูปค้อนเคียว ทุกครั้งที่รบชนะฝ่ายรัฐบาล

น้ำตกหมันแดง

เป็นน้ำตกที่มีความสูง ๓๒ ชั้นในห้วย น้ำหมัน มีน้ำตลอดปี ต้นน้ำเกิดจากยอดเขาภูหมัน น้ำตกแต่ละชั้นตั้งชื่อคล้องจองกันตามสภาพลักษณะ ที่สวยงามแปลกตา ห้อมล้อมด้วยป่าดงดิบอันสมบูรณ์

จุดชมวิวภูค้อ

อยู่ในบริเวณกิโลเมตรที่ ๔๖ บน ทางหลวงหมายเลข ๑๒ (หล่มสัก-ชุมแพ) เป็นจุดชม วิวที่สวยงามที่สุด โดยเฉพาะในฤดูหนาว สามารถชม พระอาทิตย์ขึ้น รวมทั้งมองเห็นภูกระดึงและภูผาจิตที่ อยู่ข้างหน้าได้ค่อนข้างชัดเจน นอกจากนี้ ทางอุทยานฯ ได้จัดทำเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติในบริเวณ จุดชมวิวภูค้อ ระยะทางประมาณ ๕ กิโลเมตร ใช้เวลา เดินขึ้นเขา ๒ ชั่วโมง

ภูทับเบิก

บ้านทับเบิก ตำบลวังบาล ห่างจากอำเภอ หล่มเก่า ๔๐ กิโลเมตร ตามเส้นทางจากหล่มเก่า ไปภูหินร่องกล้า หรือห่างจากตัวจังหวัดเพชรบูรณ์ ประมาณ ๙๐ กิโลเมตร ภูทับเบิกมีความสูงจาก ระดับทะเลปานกลางประมาณ ๑,๗๖๘ เมตร เป็น จุดที่สูงที่สุดของเพชรบูรณ์ มีสภาพภูมิประเทศที่ สวยงามด้วยธรรมชาติแบบทะเลภูเขา มีอากาศ บริสุทธิ์ สภาพภูมิอากาศเย็นสบายตลอดปี เนื่องจาก ร่องลมเย็นจากเทือกเขาหิมาลัย การอยู่บนที่สูงทำให้ สามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้กว้างไกล ตอนเช้ามีกลุ่ม เมฆและทะเลหมอกตัดกับยอดเขาเพชรบูรณ์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *