Spread the love

Loading

จังหวัดแพร่ สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ

วัดพระธาตุจอมแจ้ง

ตำบลช่อแฮ เลยพระธาตุช่อแฮ ไป ๒ กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดราว ๑๐ กิโลเมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๑๓๓๑ ไม่ปรากฏชื่อผู้สร้าง องค์พระ ธาตุจอมแจ้งสีทอง สูง ๒๙ เมตร ฐานกว้าง ๑๐ เมตร ตามตำนานเล่าว่าพระพุทธองค์เสด็จถึงสถานที่นี้จวน สว่างพอดี จึงเรียกว่าพระธาตุจวนแจ้ง ต่อมาเพี้ยน เป็นจอมแจ้ง สันนิษฐานว่าเป็นที่บรรจุพระเกศาของ พระพุทธเจ้า บริเวณพระธาตุผู้หญิงห้ามเข้า ที่นี่มี ศาลาเรียกว่าพิพิธภัณฑ์ตำบลป่าแดง หรือพิพิธภัณฑ์ ของจังหวัด รวบรวมสิ่งของโบราณที่หาดูได้ยาก

วัดพระธาตุดอยเล็ง

ตำบลช่อแฮ อยู่บนภูเขาสูงทาง ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของพระธาตุช่อแฮระยะทาง ๓ กิโลเมตร ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข ๑๐๒๒ เป็น พระธาตุที่ตั้งอยู่สูงที่สุดในบรรดาพระธาตุทั้งหมดใน จังหวัดแพร่สามารถมองเห็นทิวทัศน์และภูมิประเทศ ได้ถึง ๓ อำเภอ คือ อำเภอสูงเม่น อำเภอร้องกวาง อำเภอเมืองแพร่ ซึ่งถือว่าเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ของ จังหวัดแพร่อีกจุดหนึ่ง

คุ้มวงศ์บุรี

เลขที่ ๕๐ ถนนคำลือ (ถนนหลังจวนผู้ว่า สี่แยกพระนอนเหนือ) ใกล้กับวัดพงศ์สุนัน สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยเจ้าพรหม (พลวงพงษ์พิบูลย์) และ เจ้าสุนันตา วงศ์บุรี ธิดาเจ้าบุรี (พระยาบุรีรัตน์) ช่าง ที่สร้างบ้านหลังนี้มาจากเมืองกวางตุ้งประเทศจีน และใช้ช่างไม้พื้นถิ่น เป็นบ้านไม้สักสองชั้นแบบยุโรป ประยุกต์ ฐานเป็นอิฐและซีเมนต์สูงจากพื้น ๑ เมตร หลังคาสองชั้นมีช่องระบายลมระหว่างชั้นทั้งสอง เพื่อ เพิ่มการไหลเวียนของอากาศเนื่องจากบ้านหันหน้า เข้าทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ จึงมีลมพัดเย็นในฤดูร้อน บ้านทรงปั้นหยา ๒ ชั้น มีเพดานสูง หลังคาสูง จุดเด่น

คุ้มวงศ์บุรี

เลขที่ ๕๐ ถนนคำลือ (ถนนหลังจวนผู้ว่า สี่แยกพระนอนเหนือ) ใกล้กับวัดพงศ์สุนัน สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยเจ้าพรหม (พลวงพงษ์พิบูลย์) และ เจ้าสุนันตา วงศ์บุรี ธิดาเจ้าบุรี (พระยาบุรีรัตน์) ช่าง ที่สร้างบ้านหลังนี้มาจากเมืองกวางตุ้งประเทศจีน และใช้ช่างไม้พื้นถิ่น เป็นบ้านไม้สักสองชั้นแบบยุโรป ประยุกต์ ฐานเป็นอิฐและซีเมนต์สูงจากพื้น ๑ เมตร หลังคาสองชั้นมีช่องระบายลมระหว่างชั้นทั้งสอง เพื่อ เพิ่มการไหลเวียนของอากาศเนื่องจากบ้านหันหน้า เข้าทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ จึงมีลมพัดเย็นในฤดูร้อน บ้านทรงปั้นหยา ๒ ชั้น

วนอุทยานแพะเมืองผี

ตำบลน้ำชำ มีพื้นที่ ๕๐๐ ไร่ เกิดจากสภาพภูมิประเทศซึ่งเป็นดิน และหินทรายถูก กัดเซาะตามธรรมชาติเป็นรูปร่างลักษณะต่าง ๆ เช่น ดอกเห็ด และหน้าผา ดูแล้วแปลกตา ชื่อ แพะเมืองผี น่าจะมาจากภาษาพื้นเมือง แพะ แปลว่า ป่าละเมาะ ส่วนคำว่า เมืองผี แปลว่า เงียบเหงา วังเวงอาจเกิด จากสภาพภูมิประเทศที่ดูเร้นลับน่ากลัว สถานที่แห่ง นี้ประกาศเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ โทร. ๐ ๕๕๕๑ ๑๑๖๒ ต่อ ๑๔๐ การ เดินทาง ใช้ทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ (สายแพร่-น่าน) ไป ๑๒ กิโลเมตร แล้วแยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข ๑๑๓๔ ตรงกิโลเมตรที่ ๙ เข้าไปอีก ๖ กิโลเมตร

กาดกองเก่า/กาดพระนอน

ถนนคนเดินกาดกองเก่า/ กาดพระนอน จัดทุกเย็นวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไปจะเริ่มหน้าชุมชนวัดพระนอน สี่แยกบ้าน วงศ์บุรี ไปตามถนนคำลือจนถึงแยกตัดกับถนนรอบ เมือง แหล่งจำหน่ายอาหารพื้นเมือง เสื้อผ้า เสอผา ขนม โบราณ และสินค้าอื่น ๆ อีกมากมาย

วัดสูงเม่น

ตั้งอยู่ใน ตำบลสูงเม่น ถนนยันตรกิจ โกศล ห่างจากตัวเมืองแพร่ ๑๐ กิโลเมตร ภายในวัด มีโบราณวัตถุ ล้ำค่าที่น่าสนใจ ทั้งพระพุทธรูปแกะ สลักด้วยไม้ พระพุทธรูปถอดชิ้นส่วนได้ เจดีย์วัด สูงเม่น พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยและภาษาบาลี คัมภีร์ใบลานที่สมบูรณ์มากที่สุดในประเทศไทย ถ้วย แกงโบราณที่เชื่อกันว่าใส่แกงทิ้งไว้หลายวัน ไม่เน่า เสียและพินัยกรรมใบลาน ติดต่อสอบถาม โทร. 0 ๕๔๕๔ ๑๒๑๙

อำเภอเด่นชัย วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี

หมู่ ๙ ตำบลเด่นชัย ห่าง จากอำเภอเด่นชัย ๓ กิโลเมตร สิ่งที่น่าชมภายในวัด คือ พิพิธภัณฑ์สุวรรณหอคำ สร้างด้วยไม้สักทอง จากบ้านเรือนเก่าทั้งหมด ๑๔ หลัง เป็นรูปทรงล้านนา ภายในจัดแสดงโบราณวัตถุมีค่าของหัวเมืองฝ่าย เหนือไว้มากมาย เช่นพระพุทธรูปต่าง ๆ เครื่องเขิน เครื่องดนตรีล้านนา อาวุธโบราณ รูปภาพเจ้านาย ฝ่ายเหนือ และภาพเหตุการณ์ ค่าเข้าชม ชาวต่างชาติ ๒๐ บาท เปิดวันจันทร์-ศุกร์ ๐๘.๓๐-๑๗.๐๐ น. และ เสาร์-อาทิตย์ ๐๘.๓๐-๑๗.๓๐ น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. ๐ ๕๔๖๑ ๓๘๗๖

ภูเขาหินปะการัง

อยู่ระหว่างกิโลเมตรที่ ๑๘-๑๙ ซึ่ง เกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลก และการชะล้าง พังทลายของหินที่ใช้เวลาหลายล้านปี มีลักษณะคล้าย ปะการัง มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ๑,๒๐๐ เมตร เป็น เส้นทางระยะสั้น แต่ค่อนข้างทรหดเพราะทางบาง ช่วงเป็นหินแหลมคม ผู้ที่มาท่องเที่ยวควรใส่รองเท้า ผ้าใบให้รัดกุม และควรเดินในช่วงเช้าที่ยังไม่มีแดด จัด ระหว่างทางจะพบ แอร์ธรรมชาติ ซึ่งเกิดจากลม พัดเอาความชื้นออกมาจากถ้ำโดยผ่านปากถ้ำแคบ ๆ จะทำให้ผู้ที่สัมผัสอากาศนี้รู้สึกเย็นเหมือนได้รับความ เย็นจากเครื่องปรับอากาศแต่มีความสดชื่นมากกว่า และเลยไปเป็นจุดชมวิวหินปะการัง

วัดพระธาตุศรีดอนคำ

หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “วัด ห้วยอ้อ” อยู่เลยที่ว่าการอำเภอลองไปเล็กน้อย ห่างจากตัวเมืองแพร่ ๔๕ กิโลเมตร ตามทางหลวง หมายเลข ๑๐๒๓ เป็นพระธาตุเก่าแก่ขนาดใหญ่ ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. ๑๐๗๘ คราวพระนาง จามเทวีเสด็จจากเมืองละโว้ไปเมืองหริภุญชัย พระ ธาตุแห่งนี้ได้รับการบูรณะหลายครั้ง ปัจจุบันมีฐาน เป็นปูน ส่วนบนประดับด้วยแผ่นโลหะสีทอง นอกจาก นี้ยังเป็นแหล่งรวบรวมตำนานพระพุทธรูป และมี พระพุทธรูปศิลปะพม่า ที่ทำจากไม้เรียกว่า “พระเจ้า พร้าโต้” ตลอดจนคัมภีร์ต่าง ๆ ซึ่งเก็บไว้ในหอไตร ๆ ของวัด สอบถามข้อมูลได้ที่ วัดพระธาตุศรีดอนคำ โทร. ๐ ๕๔๕๘ ๑๒๗๘, ๐๘ ๑๗๙๖ ๓๕๓๑

สถานที่น่าสนใจภายในอุทยานฯ แก่งเสือเต้น

อยู่หน้าที่ทำการอุทยานฯ เป็นเกาะแก่ง ธรรมชาติในแม่น้ำยม มีความยาว ๒ กิโลเมตร ชื่อของ แก่งเสือเต้นนี้มีความเป็นมาจากลักษณะธรรมชาติ ของหินก้อนหนึ่งในแก่งนี้ ซึ่งมีลักษณะรอยเท้าเสือ ปรากฏอยู่ บริเวณแก่งเสือเต้นมีหาดทรายอยู่ทั่วไป เหมาะแก่การกางเต็นท์เพื่อสัมผัสธรรมชาติที่งดงาม โดยนักท่องเที่ยวจะต้องนำเต็นท์มาเอง เสียค่าพื้นที่ คนละ ๓๐ บาท/คน/คืน กิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การล่องแก่ง ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเช่าเรือยาง ๒,๐๐๐ บาท นั่งได้ ๘ คน

บ่อน้ำร้อนแม่จอก

หมู่ ๕ บ้านแม่จอก ตำบลแม่ป้าก เป็นบ่อน้ำแร่กำมะถันที่ร้อนจัดถึง ๘๐ องศา ในตอน เช้าจะมีหมอกควันที่เกิดจากไอน้ำลอยอยู่เต็ม ก่อให้ เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม การเดินทาง ไปตามเส้น ทางสายลอง-วังชิ้น ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ราว ๕ กิโลเมตร จนกระทั่งเข้าเขตบ้านแม่จอก จะพบ โรงเรียนแม่จอกอยู่ขวามือ บริเวณสนามหน้าโรงเรียน จะมีบ่อน้ำแร่กระจัดกระจายอยู่ทั่วไป ในเนื้อที่กว้าง ๑๐ ไร่ ปัจจุบัน อบต. แม่ป้าก ได้เข้ามาปรับปรุง บริหารบ่อน้ำร้อนแม่จอกมีกิจกรรมการนวดแผน โบราณจากชุมชนให้นักท่องเที่ยว จำนวน ๕ ห้อง แบบตักอาบ ๓ ห้อง คนละ ๓๐ บาท และห้องอาบ น้ำแร่ส่วนตัว คนละ ๔๐ บาท และห้องแช่น้ำแร่ จำนวน ๒ ห้อง เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. สอบถามข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก โทร. ๐ ๕๔๕๒ ๐๕๑๖

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *